Detta är informationsplatsen för boende inom Norrbyskärssamfällighet och för dig som i största allmänhet vill veta vad som händer här. Vi som bor på Skäret kommer här att annonsera våra planerade aktiviteter och övrig allmän information.

Tänk på följande när du besöker oss:
Brandfara – Under sommaren blir markytan mycket torr på grund av sol och blåst. Särskilt påtaglig är torkan vid sågspån och brädor. Grillning måste därför ske vid anvisade eldstäder.

Nedskräpning
Var vänlig och och lägg era sopor, flaskor, burkar med mera, i sopcontainer vid kiosken.

Trafiken
Under sommaren är vi många som är i rörelse på vägarna. Vi hoppas att alla tar det lugnt och respekterar varandra.

Välkomna!

Läs mer på www.norrbyskar.org