Fredag 14 juli

Tid: 18.30

Plats: Ordenhuset

En performance föreställning av Gunilla Samberg. Om minnen, personliga som kollektiva. Om minnet, om tingen och tiden. Om fågelsången, poesin och döden.

Gunilla Samberg är konstnär med hemvist på Norrbyskär, som bofast och  som sommarboende. På senare år har det konstnärliga uttrycket breddats från måleri till performance, installation och tredimensionell offentlig gestaltning.

Arrangör: Norrbyskärs kulturförening och Norrbyskärs samfällighetsförening. I samarbete med Norrbyskärs museum, Umeå Kommun och Sensus.

Mer information hittar du på museets hemsida.