Norrbyskärsfärjan AB kör nio turer per dag  till Norrbyskär under högsäsongen sommaren. Under vår och höst går färjan tre turer per dag och det är möjligt att boka extraturer hela den isfria tiden på året.

Välkommen att höra av dig till oss med frågor om transporter och utflykter i den omgivande skärgården. Den ordinarie tidtabellen finner du här intill.

TEL: 0930-233 47

PRISLISTA FÖR NORRBYSKÄRSFÄRJAN AB 2017

Persontrafik

 
Tur or retur Vuxna 62kr
Barn 6-15år 37kr
Banr 0-5år gratis
Enkelresa Vuxen 42kr
Barn 6-15år 22kr
Klippkort 20 enkelresor, vuxen 480kr
20 eneklresor, barn 6-15år 280kr
Säsongskort Vuxen 650kr
Barn 6-15 år 330kr

Extraturer

Alla extraturer skall bokas i så god tid som möjligt och köras i mån av tillgång på båtar och personal.

Extraturer för persontransporter kl 08.30-19.00 Ordinarie biljettpris plus 600:-

Extraturer för persontransporter kl 06.00-08.30 ,19.00-23.00Ordinarie biljettpris plus 1.400:-

Extraturer för persontransporter kl 23.00-01.00 Ordinarie biljettpris plus 2.400:-

Extra färja under ordinarie turer, Ordinarie biljettpris plus  1.850:-

 

Hyra av färja                                                            

Första timmen 3.100:-

Påbörjad timmen därutöver 1.800:-

 

Fordon och gods 

 

Alla extraturer skall bokas i så god tid som möjligt och köras i mån av tillgång på båtar och personal.

Extratur för transport av fordon och material mellan ordinarie turer , Per tur 930:-

Transport av fordon och släpvagn till 3,5 ton med ordinarie tur (endast i mån av plats)

Släpvagn, Tur och retur, 220:-

Bil, Tur och retur, 440:-

Fyrhjuling ,Tur och retur, 110:-

Transport av fordon och vagnar över 3,5 ton med ordinarie tur (max. last fordon 12 ton)

Enkel resa, 440:-

 

Handresgodstaxa för gods som medföljer passagerare

 

Resgods typ väskor, kassar, bagar och ryggsäckar upp till 30 kg vikt är avgiftsfritt. För annat gods och resgods över 30 kg vikt skall fraktavgift betalas. Kvitto på avgift för handresgods utfärdas. Alla priser inkluderar moms.

 

Fraktgods-resp. specialtaxor

Vikttaxa

Vikt i kg            Frakt i kr

-10                         5:-

11-50                   15:-

51-100                 30:-

101-200               50:-

201-500             100:-

501-1000           200:-

1001-                 400:-

 

Specialtaxa

Cykel, tur och retur, 15:-

Moped,tur och retur, 25:-

Matvaruvagn,  40:- Ink. Retur av tom vagn

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Farligt gods

Farligt gods, d v s gods som är lättantändligt, explosivt eller på annat sätt farligt, får ej medtagas på färjan.

Ansvar för fraktgods

Färjebolagets ansvarar för fraktgods inträder vid lastningens början och upphör efter lossningens slut. Kajlagt gods ansvaras således ej.

TELE: 0930-233 47