Norrbyskärs Wärdshus

Telefon:

Under säsong:
Telefon:
E-post:

Norrbyskärs Museum
Järnvägsallén 20
903 28 Umeå
Föreståndare: 090-18 57 10

Museet (endast under säsong): 076-2578631
E-post: museum@norrbyskar.se

Under säsong:
910 20 Hörnefors
Telefon: 0930-241 00 (juni-aug)
Fax: 0930-240 94 (juni-aug)

KFUMs Kurs- och Lägergård
Järnvägsallén 20
903 28 UMEÅ
Telefon: 090-18 57 00
E-post: bokning@norrbyskar.se

Under säsong:
Lägergårdschef 0930-240 00 ( juni-augusti)
E-post: norrbyskar@kfum.nu

Kyrkans Lägergård
Postadress:
Stiftelsen Norrbyskärs ungdomsgård
Hörnefors församling
Rosornas gränd 3
905 31 Hörnefors
Bokning/information:
Christer Fredriksson 070-662 31 11
christerfredriksson122@gmail.com

Kiosken Norrbyskär

Norrbyskärsfärjan AB
91441  Rundvik
Telefon: 0930-23 347
Mobil: 070-508 50 44