Färjetidtabell Norrbyn – Norrbyskär 2011 30 april – 30 sept
Avgångstider
från Norrbyn
Avgångstider
från Norrbyskär
09.30 10.00
10.30(A) 10.45(A)
11.30 11.45
12.30(A) 12.45(A)
15.00 15.15
16.00(A) 16.15(A)
17.00(A) 17.15(A)
18.00(A)(B) 18.15(A)(B)
19.00(A) 19.15(A)
21.00(A) 21.15(A)
01.00(C)
A = 10 juni – 14 aug
B = alla fredagar
C = Extraturer vid arrangemang, se annonsering
Prislista tur och retur
Vuxna 60:-
Barn 6-15 år 35:-
Barn 0-5 år 15:-
Barn 0-5 år 15:-